ดิลมา ซีซันนอล ฟลัช (ชาหายากชนิดพิเศษ)

ผลของลักษณะทางภูมิอากาศหลายๆอย่างที่มารวมตัวกัน ไม่ว่าจะเป็น สายลม แสงอาทิตย์ และ สภาพพื้นดิน ล้วนมีส่วนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกระบวนทางธรรมชาติจนรังสรรค์เป็นชาคุณภาพดี ชาซีซันนอล ฟลัช เป็นชาหายากที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ ลมที่พัดผ่านหุบเขาและทางลาดชัน พร้อมด้วยอากาศที่หนาวเย็นในช่วงเวลากลางคืนและแสงแดดในตอนกลางวันต่างมีผลต่อรสชาติของชาและยิ่งเพิ่มความเข้มข้นเมื่อชาเริ่มเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ฤดูแล้ง ช่วงเวลาสิบวันก่อนเข้าเดือนมกราคมของ ซีซันนอล ฟลัช เราจะเห็นถึงความแตกต่างที่คงที่ของอุณหภูมิตั้งแต่ 24 – 8 องศาเซลเซียส ในระหว่างช่วงกลางวันและกลางคืน ซึ่งความแตกต่างในอุณภูมินี้ก่อให้เกิดสภาวะอันสมบูรณ์ที่ใบชาจะสร้าง “ลักษณะเฉพาะตามฤดูกาล” ได้

“ขอแสดงความยินดี – ผมรู้สึกประทับใจในชาเขียวนี้เป็นอย่างมาก – ถ้าผมหลับตาชิม ผมอาจจะคิดว่ามันเป็นชาเขียวของญี่ปุ่นชั้นดีในรูปแบบเซมิ เกียวคูโร! ว้าว!”

เอ็ดวิน ซุน: ผู้เชี่ยวชาญเรื่องไวน์ และ ผู้แต่งหนังสือ ‘เดอะ ดิวมาร์ เวย์ ออฟ ที’