Tea in five senses

ที อิน ไฟว์เซ้นส์

หัวใจสำคัญของดิลมา คือ ความพึงพอใจในชาที่สามารถเข้าถึงได้ในทุกสัมผัส

‘ที อิน ไฟว์เซ้นส์’ เป็นนวัตกรรมในการสร้างความเข้าใจของความหลากหลายและความเย้ายวนของชาในทุกด้านของการรับรู้ความรู้สึก ในกรณีของชาที่ดีนั้น ลักษณะพิเศษมีมากกว่าเพียงแค่การชื่นชมทางสายตา ทางจมูก และ ความเข้าใจผลของธรรมชาติในการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่มหัศจรรย์ระหว่างกันเท่านั้น หากแต่ดิลมาได้ทำการแนะนำการรับรู้ที่สี่ คือ การสัมผัส เส้นใยของใบชา เป็นการเปิดเผยลักษณะของชานั่นก็คือ กลิ่น หรือ รูปลักษณ์ที่ปรากฏในการรับรู้ที่ห้านั่นเอง ความสงบของชาได้มีการขยายความ ในทำนองเดียวกันกับรสชาติที่กลมกล่อมเมื่อสัมผัสลิ้นซึ่งทำให้เกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ท่ามกลางรสชาติ กลิ่น และ เสียง นั้นล้วนเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นอย่างลงตัว

“หน้าที่ของสถาบันชาของเราคือการขยายการรับรู้ออกสู่เซ้นส์ทั้งสาม ซึ่งเป็นพื้นฐานของความพอใจที่มีมานานกว่า 5,000 ปี ส่วนการรับรู้อีกสองประเภท นั้นคือ การสัมผัส และ การได้ยิน ความพึงพอใจในสัมผัสล้วนขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์และลักษณะของชาแต่ละชนิด ที่จะส่งผลต่อความรู้สึกของนักดื่มชาอย่างไร”

- ดิวฮาน ซี. เฟอร์นานโด ลูกชายของผู้ก่อตั้งดิวมาร์, คือ มิสเตอร์ เมอร์ริล เจ. เฟอร์นานโด